Disclaimer voor de website van Wallflore ® Systems N.V.

Algemeen

Wallflore ® Systems N.V. - Technisch groen (KvK: 17259761), hierna te noemen Wallflore ® Systems N.V., verleent u hierbij toegang tot www.wallflore.eu (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Wallflore ® Systems N.V. en derden zijn aangeleverd. Wallflore ® Systems N.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Wallflore ® Systems N.V..


Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wallflore ® Systems N.V.. In het bijzonder zijn alle afbeeldingen en technische gegevns op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wallflore ® Systems N.V.. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wallflore ® Systems N.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Wallflore - Technisch groen (KvK: 17259761), hierna te noemen Wallflore - verticaal groen, verleent u hierbij toegang tot www.wallflore.eu (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Wallflore ® Systems N.V. - verticaal groen en derden zijn aangeleverd. Wallflore - verticaal groen behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Wallflore - verticaal groen. De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Wallflore ® Systems N.V. - verticaal groen. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Wallflore ® Systems N.V. - verticaal groen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wallflore ® Systems N.V. - verticaal groen, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.